NI GYLD­NE MINU

Ro­bert Lewan­dowski be­gynd­te på bæn­ken, kom ind ef­ter pau­sen, og sej­re­de med et fan­ta­stisk one­man- show

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

BUN­DES­LIGA­EN res flot­te fø­ring gli­de dem af hæn­de.

Der­for var det må­ske in­gen over­ra­skel­se, da Ro­bert Lewan­doski i det 55. mi­nut - igen - duk­ke­de op og score­de for Bay­ern.

3- 1 og man min­de­des se­mi­fi­na­len ved VM sid­ste år, hvor fle­re af de nu­væ­ren­de Bay­ern- spil­le­re for det ty­ske lands­hold rul­le­de Bra­si­li­en i tjæ­re og fjer og vandt 7- 1. En kamp, hvor Wol­fsburg- spil­ler­ne Dan­te og Lu­iz Gu­sta­vo så­mænd og­så var med for Bra­si­li­en. De tos kva­ler var ik­ke for­bi.

Rød ts­u­na­mi

For blot to mi­nut­ter ef­ter sin tred­je lyns­cor­ing la­ve­de Wol­fsburgs pla­ge­ånd Lewan­dowski sit fjer­de mål. Selv­føl­ge­lig fri­stes man næ­sten til at si­ge på det tids­punkt. An­gri­be­ren og re­sten af Bay­ern­hol­det red på en ts­u­na­mi af suc­ces, der skyl­le­de ind over sid­ste sæ­sons num­mer to i Bun­des­liga­en, Wol­fsburg, og druk­ne­de hol­det i rød må­l­rus.

Punk­tum­met for ni magi­ske mi­nut­ter kom i det 60. mi­nut, da af­te­nens pol­ske Mes­si­as for fem­te gang pløk­ke­de bol­den i mål. End ik­ke Pep Gu­ar­di­o­la, der på før­ste hånd har set Lio­nel Mes­sis magi, kun­ne tro sin spil­lers præ­sta­tion.

ONS­DAG 23. SEP­TEM­BER 2015

Bay­ern Mün­chens træ­ner Pep Gu­ar­di­o­le må ta­ge sig til ho­ve­d­et over den van­vit­ti­ge præ­sta­tion, hans ind­skif­te­de spil­ler, Ro­bert Lewan­dowski, le­ve­re­de på ba­re ni mi­nut­ter, da po­lak­ken ene mand vendt

et tru­en­de ne­der­lagt til en sten­sik­ker sejr. Fo­to: AFP, EPA

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.