Dan­ny Ol­sen send­te AGF vi­de­re i po­ka­len

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS - Fo­to: Axel Schütt

DBU PO­KA­LEN, 3. RUN­DE

Men eft er 63 mi­nut­ters spil lyk­ke­des det for AGFs Dan­ny Ol­sen at sco­re det, der vi­ste sig at bli­ve kam­pens ene­ste mål.

Det var Dan­ny Ol­sen selv, der sat­te an­gre­bet i gang, som han end­te med at af­slut­te ved at spar­ke kug­len i mål fra kan­ten af fel­tet med et skud, hvor bol­den un­der­vejs blev ret­tet af.

Kort for­in­den var Kim Aa­bech kom­met på ba­nen for AGF, og de to be­gi­ven­he­der løft ede AGF, der vi­ste sig som det bed­ste hold i re­sten af kam­pen.

Sil­ke­borg for­søg­te sig med fl ere ind­skift nin­ger og et pres til sidst, men AGF holdt hjem.

AGF er den klub, der har vun­det po­kal­tur­ne­rin­gen fl est gan­ge - nem­lig ni. Se­ne­ste tri­umf lig­ger dog tilbage til 1996.

AGF ( hvidt) slog Sil­ke­borg ud af DBU Po­ka­len.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.