’’

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS - Teo An­dres, At­lán­ti­co Lore­na Garcia, La Voz

Cel­ta Vi­go ta­ler ik­ke om det, men jeg tror, at le­del­sen er me­get glad for Da­ni­el. Si­den han er kom­met, har han spil­let al­le kam­pe, og Ma­nu­el Edu­ar­do Be­rizzo ( træ­ne­ren, red.) sto­ler på ham. Det er ik­ke nemt at spil­le på midt­ba­nen i Cel­ta Vi­go, for hol­det ta­ger man­ge ri­si­ci, men Da­ni­el Wass har til­væn­net sig sti­len godt. Han lø­ber en mas­se ki­lo­me­ter for hol­det, og fan­se­ne er vil­de med ham

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.