’’

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Da­ni­el Wass er al­le­re­de nu blandt de bed­ste spil­le­re i Cel­ta Vi­go. No­li­to ( num­mer to på top­sco­rer­li­sten ef­ter Ro­nal­do, red.) og Da­ni­el Wass er hol­dets bed­ste spil­le­re. Han har væ­ret en over­ra­skel­se, og da Mi­cha­el Kro­hnDe­hli var i klub­ben, tal­te al­le om, at han var en god spil­ler. Nu si­ger folk, at Da­ni­el Wass er bed­re end Mi­cha­el Kro­hn- De­hli

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.