For­mel 1- ba­ne­lø­ber ri­si­ke­rer fængsels­straf

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

EN 27- ÅRIG BRI­TISK

mand ri­si­ke­rer nu fængsels­straf, eft er han un­der søndagens For­mel 1- grand­prix i Singapore løb ind på ba­nen.

» Der er en mand på ba­nen! En mand på ba­nen! « Så­dan lød det fra vin­de­ren af For­mel 1- lø­bet i Singapore søn­dag, Se­ba­sti­an Vet­tel, da han som den før­ste kø­rer så ba­ne­lø­be­ren - den 27- åri­ge bri­ti­ske Yog­vi­tam Pravin Dhokia. Nu ri­si­ke­rer ba­ne­lø­be­ren fængsels­straf oven­på sin dum­hed. Han er ble­vet sig­tet for epi­so­den og ri­si­ke­rer op til et halvt års fængsel el­ler en stor bø­de. Yog­vi­tam Pravin Dhokia har få­et kon­fi ske­ret sit pas og skal i ret­ten den 6. ok­to­ber. Det skri­ver bri­ti­ske The Te­le­graph.

Ba­ne­lø­be­ren hav­de til­sy­ne­la­den­de fun­det et hul i heg­net ind til kø­re­ba­nen på Es­pla­na­de Dri­ve og var lø­bet ind for at ta­ge et bil­le­de af Se­ba­sti­an Vet­tel, der end­te med at vin­de søndagens grand­prix.

» Det var ret vildt. Vi er må­ske nødt til at blo­ke­re den store tri­bu­ne lidt bed­re. Hel­dig­vis ske­te der ik­ke no­get med ham el­ler mig, « sag­de Se­ba­sti­an Vet­tel eft er lø­bet til The Te­le­graph.

Det er an­den gang i den­ne sæ­son, at en ba­ne­lø­ber fi nder vej ind på ba­nen un­der et For­mel 1- grand­prix. I Ki­na løb en mand ind på kø­re­ba­nen, mens han vift ede med sin bil­let og si­den for­søg­te at kom­me ind i Fer­ra­ris ga­ra­ge.

Se­ba­sti­an Vet­tel var den før­ste kø­rer, der så ba­ne­lø­be­ren på ba­nen un­der Sin­ga­po­res For­mel 1 Grand Prix.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.