Ska­des­fri Erik­sen jub­ler over per­fekt ti­m­ing

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

DEN DAN­SKE LANDSHOLDSKREATØR

Chri­sti­an Erik­sen kom på ba­nen i Tot­ten­hams 1- 0 sejr over Crystal Pa­la­ce søn­dag eft er at ha­ve væ­ret ude med en ska­de. Midt­ba­ne­man­den kal­der co­me­ba­ck’et for per­fekt ti­met i ti­de til North Lon­don Der­by’et mod Ar­se­nal i dag i Ca­pi­tal One Cup’en.

Tre mi­nut­ter. Det var alt, Chri­sti­an Erik­sen skul­le bru­ge på ba­nen eft er ind­skift nin­gen i det 66. mi­nut for Tot­ten­ham, før han hav­de la­vet den as­sist til He­ung- Min Sons scor­ing, der af­gjor­de kam­pen. Nu ser han frem mod det store North Lon­don Der­by i Ca­pi­tal One Cup’en mod Ar­se­nal i aft en.

» Det er per­fekt ti­m­ing! Det er en kamp, vi al­le vil vin­de, og vi vil vi­de­re i al­le de tur­ne­rin­ger, vi del­ta­ger i. Vi slog dem den se­ne­ste gang, vi spil­le­de her ( med 2- 1, red.), og for­hå­bent­lig kan vi gø­re det sam­me igen, « si­ger Chri­sti­an Erik­sen til Tot­ten­hams hjem­mesi­de.

Søndagens kamp mod Crystal Pa­la­ce var den før- ste eft er en ska­des­pe­ri­o­de, som blandt an­det holdt Chri­sti­an Erik­sen ude af Dan­marks to skuff en­de uaf­gjor­te kam­pe mod Albanien hjem­me og Ar­me­ni­en ude. Med den kamp­af­gø­ren­de as­sist for Tot­ten­ham ser den dan­ske pro­fi l dog ud til at væ­re helt klar igen, og vej­en ind på hol­det har væ­ret nem, for­kla­rer Chri­sti­an Erik­sen til klub­bens hjem­mesi­de:

» Jeg ken­der sy­ste­met, jeg ken­der spil­ler­ne, og for mig er det nemt at kom­me di­rek­te ind på hol­det igen. Jeg har det godt, og den fø­lel­se vil al­tid væ­re den sam­me, når jeg kom­mer ind på hol­det på den må­de. Det var en vig­tig sejr for os. Vi vil­le vi­se, at vi er in­de i en god sti­me og vil­le vin­de hjem­me for­an vo­res fans. De fortje­ner det, « si­ger han.

Chri­sti­an Erik­sen skrev eft er Crystal Pa­la­ce- kam­pen på Twit­ter:

» Skønt at væ­re tilbage på Whi­te Hart La­ne! Og me­get glad for de tre po­int, « skrev den dan­ske lands­holds­spil­ler.

Tot­ten­ham- Ar­se­nal

kl. 20.45 på 6eren

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.