Liga- præ­si­dent tru­er FC Bar­ce­lo­na med ude­luk­kel­se

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS - Barca- fans luf­ter det ca­ta­lan­ske uaf­hæn­gi­heds­flag, Re­al Madrid.

KAN MAN FO­RE­STIL­LE

sig La Liga uden MSN - Mes­si Suárez og Ney­mar?

Søn­dag går Catalonien til valg, og ud­fal­det kan få ka­ta­stro­fa­le føl­ger for FC Bar­ce­lo­na. Det na­tio­na­li­sti­ske par­ti, CiU, går til valg på løs­ri­vel­ses­løft er. En løs­ri­vel­se fra re­sten af Spa­ni­en vil, iføl­ge det span­ske fod­bold­for­bund, be­ty de et far­vel til de ca­ta­lon­ske klub­ber Bar­ce­lo­na og Espanyol i Primera Di­vi­sion.

Præ­si­den­ten for den span­ske liga, Javi­er Te­bas, for­tæl­ler til den span­ske avis Marca, at en løs­ri­vel­se tvin­ger liga­en til at smi­de de for­sva­ren­de me­stre, FC Bar­ce­lo­na, ud. » Reg­len er ty de­lig. De ene­ste ik­ke- span­ske klub­ber, der kan del­ta­ge i La Liga er klub­ber fra An­dor­ra. La Liga bli­ver en liga uden ca­ta­lan­ske klub­ber, « fast­slår Te­bas.

Når der på søn­dag afh ol­des valg til det lo­ka­le par­la­ment i Catalonien går le­der­ne af det na­tio­na­li­sti­ske par­ti går til valg på et løft e om, at hvis de op­når fl er­tal vil de in­den for 18 må­ne­der er­klæ­re re­gio­nen for selv­stæn­dig.

Men Iføl­ge den span­ske for­fat­ning kan en re­gion, som Catalonien, ik­ke selv be­slut­te at løs­ri­ve sig. Det kan kun ske eft er en na­tio­nal af­stem­ning. Det er hel­ler ik­ke før­ste gang, at pro­ble­ma­tik­ken har væ­ret op­pe og ven­de og trus­ler­ne om at smi­de Bar­ce­lo­na for po­r­ten har væ­ret der før.

Al­li­ge­vel har fl ere Barcakory­fæ­er her­i­blandt Jo­sep Gu­ar­di­o­la og Ge­rard Piqué off ent­ligt er­klæ­ret de­res håb om et uafh æn­gigt Catalonien, og det kan alt­så be­ty de, at de dra­be­li­ge liga­op­gør mod ær­kefj en­den Re­al Madrid for­svin­der.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.