Land­skam­pe fl yt­ter Randers - Ho­bro

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

DAN­MARKS LAND­SKAM­PE MOD

Portu­gal og Frankrig fl yt­ter Su­per­liga­kam­pen mel­lem Randers FC og Ho­bro. Lo­ka­l­op­gø­ret mel­lem Randers FC og Ho­bro skul­le egent­lig væ­re spil­let mandag 5. ok­to­ber. Men da Dan­mark skal spil­le EM- kval.- kamp mod Portu­gal tors­dag 8. ok­to­ber, er kam­pen fl yt­tet til lør­dag 3. ok­to­ber 2015. Det med­del­er Alka Su­per­liga­en via Twit­ter. Eft er EM- kval.- kam­pen mod Portu­gal skal Dan­mark spil­le ven­skabs­kamp mod Frankrig i Par­ken 11. ok­to­ber kl. 20.45. BNB

Randers FC ( ly­se­blå trø­jer) og Ho­bro har få­et flyt­tet de­res Su­per­liga- op­gør i star­ten af ok­to­ber.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.