1,97

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Det vir­ker til at væ­re et me­get gav­mildt odds på, at FCV ik­ke kom­mer på tav­len i det­te po­ka­l­op­gør. FCV har væ­ret dår­li­ge off en­sivt si­den nedryk­nin­gen, og med blot ét mål i de tre kam­pe un­der Mi­cha­el Hem­m­ings­en, vir­ker træ­ner­skift et ik­ke til at ha­ve hjul­pet på den front. I og med FCK er ude af Eu­ro­pa, må man for­mode, at de sat­ser re­la­tivt hårdt på po­kalsuc­ces, så selv om man har der­by mod Brøndby på søn­dag, bør de kom­me med et re­la­tivt stærkt hold. Der­for er det svært at se, at man skal ha­ve næ­sten dob­belt op på, at FCV ik­ke får sco­ret.

Od­dset er fun­det hos Dan­ske Spil

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.