1,95

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Fre­dens­borg har haft en svær sæ­son i DS, og var hel­di­ge med kun at ta­be 0- 3 til Jæ­gers­borg i en kamp, der af­slø­re­de, at man har pro­ble­mer, når bag­kæ­den bli­ver ud­for­dret på fart. Nu gæl­der det et Hels­in­gør- hold, der sat­ser på po­ka­len og skul­le kom­me stærkt til op­gø­ret der sam­ti­dig er et lo­ka­l­op­gør. Der­for må man for­ven­te, at Hels­in­gør har gan­ske man­ge fans på sta­dion og for­de­len af hjem­me­ba­ne trods alt er til at over­se - og der­for bør der væ­re så klar klas­se­for­skel på de to mand­ska­ber, at der er vær­di i at spil­le en stor­sejr til Hels­in­gør.

Od­dset er fun­det hos Bet25

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.