BT ret­ter

BT - - NYHEDER -

BT skrev i går, at kom­mu­ner kan gi­ve ra­bat til par­ke­ring for el­bi­ler. Det er ik­ke kor­rekt. Kom­mu­ner­ne var stil­let en ra­bat i ud­sigt i en kom­men­de be­kendt­gø­rel­se. Den er nu æn­dret, så mu­lig­he­den ik­ke læn­ge­re er til ste­de.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.