Al­drig me­re ly­sen­de bæn­ke

BT - - DEBAT -

DR vi­ser med en stri­be ek­semp­ler fra bå­de stat og kom­mu­ne, at der er for man­ge pen­ge i off ent­ligt om­løb. La­ve­re skat­ter er den bed­ste kur mod ly­sen­de bæn­ke til mil­li­o­ner. Off ent­li­ge bud­get­ter skal al­tid væ­re un­der mak­si­malt pres, læ­rer DR os i sin pro­gram­se­rie. Hvis DF an­stren­ger sig, kan de nok se lo­gik­ken.

Mail: bt- de­bat@ bt. dk Tlf.: 33 75 72 71 ( hver­da­ge kl. 11- 14)

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.