Hul­ler i uvi­den­he­den

BT - - DEBAT -

Det er en ud­mær­ket på­min­del­se til al­le po­li­ti­ke­re, at de ik­ke skal fj er­ne sig fra be­folk­nin­gen, og at man på trods af lang ud­dan­nel­se og­så skal ev­ne at for­stå an­dre end dem, der tæn­ker som en selv. Men Per­nil­le Ben­dixens BNP- brøler ret­fær­dig­gør nu og­så en på­min­del­se til de po­li­ti­ke­re, der må­ske ik­ke har få­et de ba­sa­le sam­fund­skund­ska­ber ind i sko­len, om, at der og­så på­hvi­ler dem et an­svar for at sæt­te sig ba­re lidt ind i tin­ge­ne.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.