41- årig bi­list næg­ter drab på cyk­list

BT - - NYHEDER -

TIL­TALT

En 41- årig mand­lig bi­list er til­talt for at ha­ve på­kørt og dræbt en cyk­list på Tvær­vej i Tarm 18. fe­bru­ar.

Bi­li­sten er til­talt for mand­drab, da ankla­ge­myn­dig­he­den me­ner, at han kør­te cyk­li­sten ned med vil­je.

Men ons­dag for­sva­re­de den 41- åri­ge sig i Ret­ten i Her­ning, hvor han næg­te­de sig skyl­dig.

» Den til­tal­te øn­ske­de hver­ken at slå cyk­li­sten ihjel el­ler at kø­re ham ned. Det var et uheld, « ly­der for­kla­rin­gen iføl­ge for­svar­sad­vo­kat Jens Møl­ler.

Der for­ven­tes at fal­de dom i sa­gen i for­mid­dag.

BNB

Drabs­ste­det - Tvær­vej i Tarm, hvor der er lagt blom­ster.

Fo­to: To­ny Brø­ch­ner

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.