’’

BT - - NYHEDER -

Der er gå­et re­li­gion i ek­strem­løb og grønt­sags­smoo­t­hies

Sund­heds­i­de­a­let i da­gens Dan­mark lig­ner nær­mest en re­li­gion, en slags ’ ren­heds­kult’, si­ger ph. d. i an­vendt fi­lo­so­fi

Mor­ten Eb­be Juul Ni­el­sen til Ber­ling­s­ke

Iron­man i Aar­hus 13. sep­tem­ber.

Fo­to: Flem­m­ing Krogh

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.