København er bedst til at skaf­fe nye fly­ru­ter

BT - - NYHEDER -

Ef­ter et år som num­mer to har Kø­ben­havns Luft­havn gen­vun­det sin po­si­tion som ver­dens bed­ste luft­havn til at ud­vik­le nye ru­ter. Tit­len blev til­delt i ka­te­go­ri­en luft­hav­ne med 20 til 50 mil­li­o­ner pas­sa­ge­rer, og den blev til­delt for­le­den un­der den før­en­de luft­fart­s­kon­fe­ren­ce, Wor­ld Rou­tes, i Dur­ban i Sydafrika.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.