Po­li­ti­et: In­gen for­bry­del­se

BT - - NYHEDER -

Syd- og Søn­derjyl­lands Po­li­ti har iden­ti­fi­ce­ret den mand, der i går mor­ges blev fun­det druk­net i hav­ne­bas­si­net ved Auk­tions­ga­de i Es­b­jerg. » Der er ta­le om en 55- årig mand fra Es­b­jerg. Vo­res fo­re­lø­bi­ge konklusion er, at der ik­ke lig­ger no­get kri­mi­nelt bag hæn­del­sen, « si­ger vagt­chef Sø­ren Stræ­g­aard, Syd- og Søn­derjyl­lands Po­li­ti. De på­rø­ren­de er un­der­ret­tet.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.