På f lugt fra p Slog ihjel for Gem­mer sig i So­ma­lia en ci­ga­ret

BT - - NYHEDER -

Det var an­gi­ve­ligt et skæn­de­ri om en ci­ga­ret, der før­te til, at den so­ma­li­ske stats­bor­ger Mo­ha­med Ah­med Has­san i au­gust 2009 stak en 28- årig mand ihjel i en lej­lig­hed i Ting­b­jerg ved København. Den ef­ter­ly­ste drabs­mand er 32 år og be­fandt sig før dra­bet i Sve­ri­ge og Fin­land.

TORS­DAG 24. SEP­TEM­BER 2015 Jo­nas Thom­sen Se­ky­e­re mi­ste­de li­vet, da han den 17. novem­ber 2012 blev stuk­ket ned på et disko­tek i Kød­by­en i København. Ti da­ge se­ne­re blev der ud­stedt en in­ter­na­tio­nal ar­re­stor­dre på den for­mode­de ger­nings­mand, Omer Has­san Sheik Mu­se. Den so­ma­lisk­fød­te mand har dansk stats­bor­ger­skab, og han op­hol­der sig nu i So­ma­lia. I ju­ni 2014 blev Omer Has­san Sheik Mu­se an­holdt i den so­ma­li­ske provins So­ma­liland og fængs­let i by­en Har­gei­sa. Han er dog ik­ke ble­vet ud­le­ve­ret til Dan­mark, da det iføl­ge den so­ma­li­ske ju­stits­mi­ni­ster er i strid med So­ma­lilands for­fat­ning.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.