Oli­ti­et Hær­che­fen fra Sorø

BT - - NYHEDER -

TORS­DAG 24. SEP­TEM­BER 2015

Na­zar Ab­delka­rim Al Kha­zra­ji er ef­ter­lyst af dansk po­li­ti for krigs­for­bry­del­ser i Irak. Han mistæn­kes for at ha­ve væ­ret in­vol­ve­ret i et gif­tan­greb, der i 1988 ko­ste­de op mod 100.000 kur­de­re li­vet. Han blev an­bragt i hus­ar­re­st i Sorø, men for­svandt spor­løst i 2007 og har si­den væ­ret ef­ter­lyst.

Fo­to: Sø­ren St­ef­fen

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.