Dræb­te taxa­chauf­før

BT - - NYHEDER -

Su­da­ne­si­ske Ah­med Nu­man Isaac Ra­h­ma, bed­re kendt som ’ Jagu­ar’, er ef­ter­lyst for dra­bet på taxa­chauf­før­en Tor­ben Vagn Knud­sen. Han blev dræbt den 25. marts 2005 i den lej­lig­hed i Adel­ga­de i København, hvor 37- åri­ge ’ Jagu­ar’ bo­e­de. Ef­ter dra­bet blev li­get par­te­ret med en fuks­svans, og lig­de­le­ne blev ef­ter­ladt i blandt an­det en hånd­vær­kercon­tai­ner og en kæl­der­skakt. ’ Jagu­ar’ flyg­te­de ud af lan­det få da­ge ef­ter dra­bet. I en do­ku­men­tar, der blev sendt på TV3 i af­tes, spo­re­de et hold jour­na­li­ster Jagu­ar til Su­dan.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.