TDC GÅR I krig mod min­dre kon­kur­ren­ter

BT - - NYHEDER -

TDC krid­ter ba­nen op. For­sva­ret mod de man­ge an­greb, som TDC har væ­ret ud­sat for de sid­ste 15 år, skal væ­re stær­ke­re. Det skri­ver Bør­sen. Det er først og frem­mest over for TDCs er­hvervskun­der, at te­le­gi­gan­ten vil sæt­te ind, når or­ga­ni­sa­tio­nen skal trim­mes. Et af om­rå­der­ne, som TDC øn­sker at for­bed­re, er pro­duk­tud­bud­det, der iføl­ge ope­ra­tio­nel chef i TDC Pe­ter Schleidt skal væ­re min­dre og me­re sim­pelt.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.