Cait­lyn Jen­ner slip­per med skræk­ken

BT - - NYHEDER -

Ver­dens pt. bedst kend­te transkvin­de, Cait­lyn Jen­ner ( tid­li­ge­re Bru­ce) kan ån­de let­tet op. Så­le­des har di­strikt­sad­vo­ka­ten i Los An­ge­les, Ja­ck­ie La­cey, be­slut­tet sig for at rej­se til­ta­le imod Jen­ner, der i fe­bru­ar var in­vol­ve­ret i en al­vor­lig tra­fi ku­lyk­ke, hvor én per­son mi­ste­de li­vet. Jen­ner, hvis bil kør­te ind i off erets bil, hand­le­de ufor­svar­ligt, men ik­ke kri­mi­nelt, fast­hol­der Ja­ck­ie La­cey.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.