Dan­sker dræbt af bus i Mün­chen

BT - - NYHEDER -

En 47- årig dansk mand er død af si­ne kvæ­stel­ser, ef­ter han i we­e­ken­den blev ramt af en bus i den ty­ske by Mün­chen. Iføl­ge Süd­deut­sche Zei­tung var dan­ske­ren på vej fra fest­lig­he­der­ne ved Ok­to­ber­fe­sten i Mün­chen, da han blev ramt.

Al­vor­li­ge ska­der

Han hav­de sam­men med to ven­ner ta­get en cy­kel­taxa mod ba­ne­går­den, hvor­ef­ter de steg af og vil­le til­ba­ge­læg­ge re­sten af vej­en til fods.

Men af ukend­te år­sa­ger faldt den 47- åri­ge dan­sker ud på vej­en og blev her ramt af bus­sen.

Iføl­ge po­li­ti­et kun­ne bus­sens chauf­før ik­ke nå at brem­se i ti­de, og dan­ske­ren blev truk­ket ind un­der bus­sen og fik al­vor­li­ge ska­der.

Han dø­de tirs­dag af­ten på ho­spi­ta­let.

BNB

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.