BUR­KI­NA FA­SO

BT - - NYHEDER -

I sid­ste uge blev Bur­ki­na Fa­sos mid­ler­ti­di­ge præ­si­dent, Mi­chel Ka­fan­do, af­sat ved et militærkup, men nu er han tilbage på po­sten. På et pres­se­mø­de ons­dag i Bur­ki­na Fa­sos ho­ved­stad, Ou­a­ga­dou­gou, op­ly­ser Ka­fan­do, at han er ble­vet of­fi ci­elt ge­nind­sat. » Jeg er kom­met tilbage på ar­bej­de. Over­gangs­re­ge­rin­gen er tilbage fra det­te mi­nut, hvor vi har den udø­ven­de magt i lan­det, « si­ger han i en kort ta­le til uden­land­ske jour­na­li­ster. Kup­le­de­ren, ge­ne­ral Gil­bert Di­endéré, op­ly­ste al­le­re­de nat­ten til ons­dag, at ge­nind­sæt­tel­sen vil­le bli­ve gen­nem­ført sna­rest.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.