Syd­frank­rigs vil­de ve­sten

BT - - KULTUR - Mi­cha­el Lind lind@ bt. dk

FILM

’ Den fran­ske for­bin­del­se’ ACTION- DRA­MA **** ** Den fran­ske in­struk­tør Cédric Ji­me­nez for­nyr må-

ske ik­ke li­ge­frem actiongen­ren , men han har la­vet et godt, ge­di­gent og sti­li­stisk action- dra­ma ba­se­ret på Frank­rigs vil­de ma­fi ape­ri­o­de i 70er­ne. Et fransk ta­ke på ’ The French Con­nection’- ti­den, hvor den kor­si­kan­ske ma­fi a smug­le­de her­o­in fra Tyr­ki­et til USA. Ho­ved­rol­len som dom­mer Pi­er­re Mi­chel, der ind­sæt­tes for at ryd­de op i narkokri­mi­na­li­te­ten, spil­les tro­vær­digt af den Oscar- vin­den­de Je­an Dujar­din (’ The Ar­tist’).

Al­fa­han- kamp

Pi­er­re Mi­chel fø­rer en al­fa­hankamp mod ma­fi a- bos­sen Gaëtan ’ Ta­ny’ Zampa, som og­så pres­ses i eg­ne ræk­ker, for når der lug­tes svag­hed, står fl ere klar til at over­ta­ge mag­ten. Der hen­ret­tes til høj­re og ven­stre, så snart il­loy­a­li­tet vi­ser sig.

En spæn­den­de hi­sto­rie, for­talt i et re­a­li­stisk tids­bil­le­de, med go­de sku­e­spil­le­re, tro­vær­digt spil og et okay ma­nuskript. Ik­ke re­vo­lu­tio­ne­ren­de, men ret se­vær­dig.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.