KLASSIKEREN: En stum klas­si­ker

BT - - KULTUR -

Ti­tel: Si­lent Movie. In­struk­tion: Mel Brooks. År: 1976

DER BLI­VER KUN SAGT ÉT ORD i Mel Brooks’ klas­si­ske ’ Si­lent Movie’ fra 1976. Og det er den fran­ske stum­fi lm­stjer­ne Mar­cel Mar­ceau, der si­ger ’ NO’. El­lers er alt som i de gam­le stum­fi lm, hvor man først ser mund­be­væ­gel­ser­ne og si­den kan læ­se replik­ken. Og med Dom DeLu­i­se, Mar­ty Felt­man og et væld af su­per­stjer­ner som Paul New­man, Liza Min­nel­li og Ja­mes Caan skab­te Brooks et mester­værk

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.