Eks’en: Sjovt at væ­re med

BT - - KULTUR - Iben Hjej­le

GAM­MEL KÆR­LIG­HED

Cas­per Chri­sten­sens tid­li­ge­re part­ner, sku­e­spil­le­ren Iben Hjej­le, med­vir­ker og­så i den nye Klovn- film, hvor hun spil­ler Cas­per Chri­sten­sens eks. Og sam­ar­bej­det mel­lem de to har fun­ge­ret op­ti­malt, ly­der det fra Iben Hjej­le:

» Jeg hav­de først ik­ke tid til at væ­re med i fil­men, men så rin­ge­de de og pla­ge­de, « si­ger hun.

Hvor­dan har det væ­ret at ar­bej­de med sin eks?

» Det har sim­pelt­hen væ­ret så fint fra be­gyn­del­sen. Der har al­drig væ­ret no­get bal­la­de med det. Det er og­så der­for, at jeg sy­nes, at det er sjovt at væ­re med, « si­ger hun, der i den nye Klovn- film rå­ber ad Cas­per Chri­sten­sen.

Og det er ik­ke dår­ligt at få pen­ge for den slags, be­mær­ker Hjej­le med et grin.

ufjo

an­kom til gal­lapre­mi­e­ren med sin kæ­re­ste, fil­min­struk­tø­ren Ulrik Wi­vel. De to flyt­ter snart sam­men, for­tal­te hun.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.