An­mel­der­nes dom over ’ Klovn Fore­ver’ ’’ ’’ ’’ ’’ ’’

BT - - KULTUR -

Selv med Cas­per Chri­sten­sens eri­ge­re­de lem i fri dres­sur er an­den Klovn­film en slap af­fæ­re.

JYL­LANDS- PO­STEN ***

Klovn Fore­ver’ kan el­ler vil desvær­re in­tet an­det end at hi­ve pen­ge­ne op af lom­men på dig.

EK­STRA BLA­DET ***

Den nye film er kon­si­stent mor­som uden dog al­li­ge­vel at nå helt sam­me høj­der som den før­ste film.

BER­LING­S­KE ****

Klovn- uni­ver­set vir­ker slidt oven­på ’ Klovn Fore­ver’. Det træn­ger selv til at bli­ve ru­sket grun­digt op og få pil­let de nem­me løs­nin­ger af sig.

DR ****

Og­så den­ne gang er det gen­re­be­vidst­hed, re­fe­ren­cer og ko­misk dan­nel­se, der er no­get me­re raf­fi­ne­ret end det, vi nor­malt by­des her­hjem­me

EK­KO *****

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.