’ Cor­ner’ ik­ke im­po­ne­ret over FCV

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

DBU PO­KA­LEN Mål: 0- 1 San­tan­der ( 7.), 0- 2 Cor­ne­li­us ( 76.)

EF­TER FC KØ­BEN­HAVNS sejr på 2- 0 over FC Vestsjæl­land, var FCK- an­gri­ber An­dreas Cor­ne­li­us ik­ke sær­ligt im­po­ne­ret over hjem­me­hol­det.

» Vi skul­le ba­re vi­de­re, så det var fi nt nok. Selv­føl­ge­lig skul­le vi kæm­pe og spil­le godt, men FC Vestsjæl­land er ik­ke et sær­ligt godt hold, og de lig­ger ik­ke godt pla­ce­ret i 1. di­vi­sion, « sag­de An­dreas Cor­ne­li­us eft er po­kal­sej­ren over FC Vestsjæl­land på 0- 2.

For fj er­de kamp i streg score­de An­dreas Cor­ne­li­us eft er sit co­me­ba­ck fra en lang­va­rig ska­de. Det var han selv­føl­ge­lig me­get til­freds med eft er kam­pen:

» Ja, det er klart. Fi­re mål i fi re kam­pe er dej­ligt. Jeg hå­ber, at jeg eft er næ­ste kamp har sco­ret fem mål i fem kam­pe, « si­ger han før kam­pen mod Brøndby i det store kø­ben­havn­ske der­by i næ­ste spil­ler­un­de i Su­per­liga­en.

Fe­de­ri­co San­tan­der score­de FCKs før­ste mål i sej­ren på 2- 0.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.