Schweiz ud­le­ve­rer end­nu en mistænkt fra FIFA

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

SCHWEIZ HAR UD­LE­VE­RET

yder­li­ge­re en kor­rup­tions­ankla­get fra det in­ter­na­tio­na­le fod­bold for­bund, FIFA, til rets­for­føl­gel­se i USA. Det er den tid­li­ge­re præ­si­dent for det ve­nezu­elan­ske for­bund, Ra­fa­el Esqui­vel.

Esqui­vel ri­si­ke­rer op til 20 års fængsel, hvis han fin­des skyl­dig i at ha­ve mod­ta­get be­stik­kel­se.

Esqui­vel skul­le ha­ve mod­ta­get pen­ge un­der bor­det i for­bin­del­se med salg af mar­ke­ting- ret­tig­he­der. Ialt 14 per­so­ner er for­lø­bigt an­holdt i den om­fat­ten­de sag.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.