Luke Shaw en­de­lig ud­skre­vet

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

DEN UHEL­DI­GE MAN­CHE­STER

Uni­ted- ba­ck Luke Shaw er ble­vet ud­skre­vet fra ho­spi­ta­let. Den 20- åri­ge eng­læn­der bræk­ke­de be­net to ste­der i Uni­teds Champions Le­agu­e­kamp mod PSV Eindhoven i sid­ste uge, hvor en ha­s­ar­de­ret ta­ck­ling fra me­xi­can­ske Hector Moreno var skyld i ulyk­ken. Shaw blev ope­re­ret i to om­gan­ge på det lo­ka­le ho­spi­tal i Eindhoven, in­den han vend­te hjem til Man­che­ster i we­e­ken­den. Her har han lig­get på ho­spi­ta­let, men i går var han iføl­ge Sky Sports ble­vet sendt hjem.

Det for­ven­tes, at Shaw mini­mum må bru­ge det me­ste af den­ne sæ­son på at genop­træ­ne eft er det gru­som­me ben­brud. Der­med er hans del­ta­gel­se ved EM- slut­run­den i Frankrig næ­ste som­mer og­så i fa­re.

Luke Shaw bli­ver kørt ud af ba­nen ef­ter den bruta­le nedslagt­ning. Nu er han og­så ble­vet kørt ud af ho­spi­ta­let. Fo­to: AFP

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.