Rå­dska­der i Rø­d­ov­re

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

IS­HO­CK­EY:

Rå­dska­der og an­greb af tøm­mer­svamp i Rø­d­ov­re Skøjte Are­na har ry­stet Mighty Bulls og tru­er med, at ty­re­ne må mel­de alt ud­solgt trods en halv­tom are­na. Ska­der­ne er kon­sta­te­ret i git­ter­spæ­ret uden for gavlvæg­gen i beg­ge en­der af hal­len. Tek­no­lo­gisk In­sti­tut har vur­de­ret, at der kan væ­re nedstyrt­nings­ri­si­ko og bedt om, at om­rå­det un­der de to spær af­spær­res uden for Rø­d­ov­re Skøjte Are­na. Det luk­ker for nog­le af nø­dud­gan­ge­ne og be­ty­der, at der max. må væ­re 1.500 til­sku­e­re til kam­pe­ne. Den før­ste spil­les i mor­gen mod Her­ning Blue Fox.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.