2,40

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Bund­brag i Sve­ri­ge med en alt for stor fa­vo­rit. Brommapojkarna har haft en for­fær­de­lig sæ­son si­den nedryk­nin­gen, og lig­ger li­ge nu sidst i ta­bel­len eft er ne­der­la­get til Vär­na­mo. Bed­re bil­ver det ik­ke af, at første­ke­e­per Da­vor Blaže­vić fort­sat er ude med en ska­de, og man skal op imod et Utsikten- hold, som vir­ker til at ha­ve ramt for­men på det rig­ti­ge tids­punkt. Man har hen­tet po­int i de se­ne­ste tre kam­pe og vandt blandt an­det over GAIS, så hvor­for de i det­te po­ten­ti­elt me­get nervø­se op­gør skal væ­re så un­der­tip­pe­de, gi­ver ik­ke ret me­get me­ning.

Od­dset er fun­det hos Bet365

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.