2,35

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Trods ba­re ni mand, for­må­e­de Næst­ved al­li­ge­vel at slå FCN med 1- 0 - og selv om det så be­ty der, at Samu­el Ad­jei og Jan­nik Zim­ling så er i ka­ran­tæ­ne, bør der al­li­ge­vel væ­re vær­di i et spil på mak­si­malt to mål i kam­pen. FCM har stør­re pri­o­ri­te­ter end den dan­ske po­kal og bør der­for kom­me med en mas­se re­ser­ver til det­te op­gør og så er af­stan­den fra 1. di­vi­sion til FCM trods alt hel­ler ik­ke stør­re. Det er et mi­nus for spil­let, at kam­pen spil­les i Sla­gel­se, så Næst­veds for­del af hjem­me­ba­ne er min­dre, men al­li­ge­vel er pri­sen gan­ske in­ter­es­sant på » un­der 2,5 mål « .

Od­dset er fun­det hos Dan­ske Spil

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.