De­bat på Twit­ter

BT - - DEBAT -

Lars Løk­ke Ras­mus­sen Stats­mi­ni­ster ( V)

Top­mø­de slut. Sti­gen­de re­a­lis­me. Ik­ke nok at for­de­le 120.000 fl ygt­nin­ge mel­lem lan­de­ne. Vi skal gø­re me­re ved sel­ve pro­ble­met.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.