Er det i or­den, at en kom­mu­ne har be­talt 1,3 mio. kr. for et fored­rag om kli­ma­for­an­drin­ger?

BT - - DEBAT - På fa­ce­book. com/ ditbt kl. 09.05 IND­FØR BED­RE KON­TROL På fa­ce­book. com/ ditbt kl. 09.14 VAN­VIT­TIG IDÉ På fa­ce­book. com/ ditbt kl. 09.22 BOR­GER­NE MÅ HOL­DE FOR På fa­ce­book. com/ ditbt kl. 10.12 FREM MED FRÅSERIET På fa­ce­book. com/ ditbt kl. 13.23

Ja,

det er et vig­tigt em­ne at gø­re bor­ger­ne klo­ge på

Nej,

der er bed­re ting at bru­ge skat­te­kro­ner på

3.947 stem­mer på bt. dk

SPA­RER FOR AT GØ­RE DET

Tove Bli­gård

Kom­mu­ner­ne har pen­ge­ne. Når de si­ger, der skal spa­res, er det for at ha­ve pen­ge til blandt an­det den slags.

Ce­li­na Mi­bayy­ad

Der er alt for man­ge pen­ge i de for­ker­te hæn­der. Jeg er træt af den man­gel på an­svar og kon­trol.

Vi­be­ke Zwei­dor­ff

Hvis ik­ke kom­mu­nen væl­ter i pen­ge, så bur­de pen­ge­ne træk­kes fra dem, som har ta­get be­slut­nin­gen. Det er en fuld­stæn­dig van­vit­tig idé at få i ti­der, hvor kom­mu­ner hy­ler om un­der­skud og mang­len­de pen­ge til alt mu­ligt.

Bir­git Ir­m­ing

Igen et ek­sem­pel på, at de men­ne­sker, vi væl­ger ind i de for­skel­li­ge em­be­der, ik­ke aner, hvad de har med at gø­re. Men pyt, skat­te­bor­ger­ne be­ta­ler – bag­eft er skæ­rer de ba­re på børn, æl­dre og sund­hed.

Hans Hen­rik Hansen

Nå, der­for har kom­mu­ner­ne in­gen pen­ge. Hvor me­get skjult frås er der? Frem med det!

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.