Snyd be­ta­ler sig ik­ke, VW

BT - - DEBAT -

Det er tan­ke­væk­ken­de, at det end­nu en gang er USAs myn­dig­he­der, der af­slø­rer en stor eu­ro­pæ­isk skan­da­le, selv om man ik­ke skal væ­re blind for, at stormag­ten har store øko­no­mi­ske in­ter­es­ser i, at det går kon­kur­ren­ter­ne skidt. Men sa­gen il­lu­stre­rer, hvor­for til­lid er godt, men kon­trol nog­le gan­ge bed­re – i hvert fald når det gæl­der big bu­si­ness.

Mail: bt- de­bat@ bt. dk Tlf.: 33 75 72 71 ( hver­da­ge kl. 11- 14)

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.