Ope­ra­tion red Skat

BT - - DEBAT -

Karsten Lauritzen er nødt til at ryd­de godt og grun­digt op, hvis Skat skal gø­re sig håb om at gen­vin­de folks til­lid. Det kræ­ver ek­stra pen­ge bl. a. til ny­an­sæt­tel­ser – men de pen­ge kan hur­tigt vi­se sig at væ­re gi­vet godt ud. Øge­de kon­trol­funk­tio­ner kan mind­ske ri­si­ko­en for, at Skat i frem­ti­den ud­be­ta­ler mil­li­ar­der af skat­te­kro­ner til svind­le­re.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.