Do­nald Trump bli­ver vold­ta­get til dø­den

BT - - NYHEDER -

Den ame­ri­kan­ske ani­ma­tions­se­rie ’ South Park’ er kendt for ik­ke at læg­ge fi ngre imel­lem. Og den­ne ons­dags nye epi­so­de var ik­ke no­gen und­ta­gel­se. Så­le­des ind­før­te den lo­ka­le ind­byg­ger Mr. Gar­ri­son i se­ri­ens fi kti­ve by i Col­ora­do en ny straf for il­le­ga­le im­mi­gran­ter: Voldtægt til dø­den. Do­nald Trump, der selv er ble­vet kendt for si­ne ra­ci­sti­ske ud­ta­lel­ser, røg i fæl­den og måt­te ta­ge straff en.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.