Bay Ci­ty hvem?

BT - - NYHEDER -

Borg­me­ster Iver Ene­vold­sen ( V) og 35 an­dre frem­træ­den­de bor­ge­re lod sig fo­to­gra­fe­re, mens de tryk­ke­de Al Go­re i hån­den på hvid bag­grund. Ar­ran­ge­men­tet med Al Go­re ko­ste­de kom­mu­nen 1,46 mio. kr.

Ar­kiv­fo­to: Jørn Del­eu­ran

De bri­ti­ske hitdren­ge fra 1975 Bay Ci­ty Rol­lers har be­slut­tet sig for at bli­ve gen­dan­net og dra­ge på tur­né. Tre har al­le­re­de sagt ja. En fj er­de er på vej. Og kun trom­mesla­ger De­rek Long­mu­ir, der i dag er mand­lig sy­geple­jer­ske, har tak­ket nej. » Vi var stør­re end One Di­rection, « hu­sker gu­i­ta­rist Stu­art Wood.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.