LÆ­GENS TRE TRIN TIL EN RASK VIN­TER

BT - - NYHEDER -

1. Livs­stil, frisk luft , kost og mo­tion Sov

med åbent vin­due i dit sove­væ­rel­se. Få dag­lig mo­tion ude i den fri­ske luft . Ud at gå en tur på ½ - 1 ti­me. Spis en god kost med ri­ge­ligt grønt. Und­gå suk­ker, slik, ka­ger og so­da­vand. Suk­ker er den mest eff ek­ti­ve må­de at svæk­ke dit im­mun­for­svar på.

2. Få de nød­ven­di­ge næ­rings­stoff er Som

til­skud til ko­sten, bør du ta­ge D- vi­ta­min, C- vi­ta­min, se­len, fi ske­o­lie og en al­l­ro­und vi­ta­min­mi­ne­ral- pil­le uden jern. Voks­ne kan ta­ge op til 100 mi­kro­gram D- vi­ta­min dag­ligt som fore­byg­gel­se. I sær­li­ge smit­tezo­ner kan man øge sin ind­ta­gel­se af C- vi­ta­min og sup­ple­re med echin­a­cea- drå­ber.

3. Hav et be­red­skab klar Det

er en god idé at ha­ve et lil­le la­ger i be­red­skab, hvis man al­li­ge­vel skul­le bli­ve syg. I så fald er der nem­lig ik­ke tid til at gå i by­en og kø­be ind. Det skal ta­ges med det sam­me. Det dre­jer sig om C- vi­ta­min, D- vi­ta­min, se­len og echin­a­cea.

Kil­de: Claus Han­cke, Spe­ci­al­læ­ge i al­men me­di­cin, www. iom. dk

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.