Sjæl­land sti­ger me­re end ho­ved­sta­den

BT - - NYHEDER -

Sjæl­land uden for ho­ved­stads­om­rå­det har op­le­vet de stør­ste pris­stig­nin­ger på hu­se i årets an­det kvar­tal. Det frem­går af tal fra Dan­marks Sta­ti­stik, at de steg med 5,1 pro­cent i for­hold til det fo­re­gå­en­de kvar­tal, mens hu­se­ne i Re­gion Ho­ved­sta­den steg med 4,2 pro­cent - men selv­føl­ge­lig fra et an­det ud­gangs­punkt i kro­ner.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.