DA hen­ter em­beds­mand

BT - - NYHEDER -

Dansk Ar­bejds­gi­ver­for­e­ning ( DA) har væ­ret på jagt eft er en ny adm. di­rek­tør, eft er at Jørn Ne­er­gaard Lar­sen blev ud­nævnt til be­skæft igel­ses­mi­ni­ster. Ny adm. di­rek­tør pr. 1. novem­ber er Ja­cob Hol­braad. 47- åri­ge Ja­cob Hol­braad er ud­dan­net cand. sci­ent. pol. og kom­mer fra en stil­ling som di­rek­tør for Sty­rel­sen for Un­der­vis­ning og Kva­li­tet.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.