Fær­re på over­før­sels­ind­komst

BT - - NYHEDER -

An­tal­let af per­so­ner, som er på over­før­sels­ind­komst og le­ver af pen­ge fra det off ent­li­ge, ras­ler ned. Over det sid­ste år er der kom­mer 22.600 fær­re off ent­ligt for­sør­ge­de mel­lem 16 og 66 år, hvis der ses bort fra mod­ta­ge­re af SU, vi­ser nye tal fra Dan­marks Sta­ti­stik. Si­den mid­ten af 2010 er an­tal­let af over­før­sels­mod­ta­ge­re fal­det med 86.000 til nu 755.000 .

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.