’’

BT - - KULTUR - Erik Clau­sen

Jeg ser Shu­bi- dua som et bør­ne­or­ke­ster, li­ge­som ham, der syn­ger ’ Hip hur­ra, det er min fød­sels­dag’... Jeg sy­nes ik­ke, det er kunst. Det sy­nes jeg, TV- 2 er. El­ler Bru­ce Springs­te­en

De to ho­ved­kræf­ter i Shu- bi- dua i de gyld­ne år fra midt 70er­ne til midt 80er­ne. Ar­kiv­fo­to: Kri­stof­fer Ju­el Poul­sen

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.