Sagt om Shu- bi- dua ’’

BT - - KULTUR - Dan Turèll

Den kær­li­ge dansk­hed’ blev det kaldt, da Shu- bi- dua modt­og pla­de­bran­chens pris i 1982. Pris­ud­de­le­ren, Kurt Hvi­id- Mik­kel­sen, nævn­te da shub­ber­ne si­de om si­de med Ben­ny Andersen og Hal­f­dan Ras­mus­sen. Men der kun­ne næv­nes man­ge an­dre. F. eks. PH, Jens Au­gust Scha­de, Storm Pe­ter­sen, P. Sø­ren­sen Fug­holm, gam­le Jo­han Her­man Wes­sel. Når Shu- bi- dua er bedst, er de he­le Den Dan­ske Sangskat i et, ek­ko­er, halvg­lem­te erin­drin­ger fra mor­gensan­gen, Grundtvig- bik­lan­ge, Ti­vo­ligar­de, spej­der­sang

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.