For­vand­ling

BT - - KULTUR - Og Li­se­lot­te Sa­broe

hun tak­ke sin dan­se­part­ner Aslak Am­trup for. De to træ­ner sam­men hver dag i tre ti­mer i Randers, hvor Katrine Fruelund bor til dag­lig, og hvor BT har få­et lov til at kom­me på be­søg i træ­nings­sa­len.

» Jeg hå­ber, at når ’ Vild med dans’ er ov­re, at der er fal­det lidt me­re af det fe­mi­ni­ne af på mig, så jeg godt kan ha­ve en kjo­le på der­hjem­me, uden at jeg fø­ler mig for fin. For det var jo kun til mor­mor og mor­fars guld­bryl­lup, og når man skul­le væ­re fin, at jeg hav­de kjo­le på, « for­tæl­ler hun i en kort pau­se fra træ­nin­gen.

Men det er ik­ke kun dans, der bli­ver øvet. Aslak Am- trup kæm­per nem­lig med at få truk­ket alt det ma­skuli­ne ud af sin part­ner. For al­le­re­de ved den før­ste træ­ning stod det nem­lig klart, at den stør- ste ud­for­dring vil­le bli­ve at få Katrine Fruelund til at fø­le sig fe­mi­nin og se­xet,

» Der­for bru­ger vi og­så me­get tid på at øve, hvor­dan man fø­rer en hånd, en arm, hvor­dan man går, og hvor­dan man hol­der ho­ve­d­et, « for­tæl­ler Aslak Am­trup.

» Ja, det der med at fø­re ar­me og så­dan no­get, det er jeg ba­re ik­ke god til, « er­ken­der Katrine Fruelund med et skævt smil og kryd­ser fin­gre for, at hun ik­ke en­der i om­dans igen i af­ten.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.