Sti­ne er på Top­pen af pop­pen

BT - - TV- GUIDE - Fo­to: Tho­mas Ravn/ TV2

I Top­pen af pop­pen ta­ger syv af Dan­marks bed­ste san­ge­re og sangskri­ve­re til mu­si­kalsk top­mø­de i Ska­gen. Søn­dag er Aar­hu­si­an­ske Sti­ne Bram­sen ho­ved­per­son.

Dét be­ty­der, at kol­le­ga­er som Se­ba­sti­an, Lars Lil­holt og Sha­ka Lovel­ess skal for­tol­ke Sti­nes san­ge.

Sti­ne blev kendt som for­san­ger i ban­det Alp­ha­be­at. Men li­ge nu de­ler hun mu­sik­kar­ri­e­ren med li­vet som ny­bagt mor, og der­for er det og­så na­tur­ligt for Sti­ne at ba­ge ka­ge og hyg­ge om de an­dre del­ta­ge­re, som til gen­gæld kvit­te­rer med store over­ra­skel­ser. DR1 SØN­DAG 20.00 ’ TOP­PEN AF POP­PEN’

Sti­ne Bram­sen er ho­ved­per­son i søndagens ’ Top­pen af pop­pen’.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.