Lys og mør­ke i Las Ve­gas

BT - - TV- GUIDE - Pe­ter Ingemann i Las Ve­gas. Fo­to: TV2

I sæ­son­pre­mi­e­ren på ’ Størst’ ka­ster vær­ten Pe­ter Ingemann sig ud i det vil­de liv i spil­le­by­en Las Ve­gas. Ingemann får ad­gang til stor­spil­ler­nes eks­klu­si­ve su­i­ter på det stør­ste ho­tel­kom­pleks i ver­den og får ku­re­ret si­ne tøm­mer­mænd af sy­geple­jer­sker i ver­dens før­ste tøm­mer­mands­bus. Han del­ta­ger og­så i et ro­man­tisk El­vis- bryl­lup i et be­rømt bryl­lup­s­ka­pel. Men glæ­der­ne får en en­de, da han op­da­ger de men­ne­sker, der har ramt bun­den uden en dol­lar på lom­men og bor i tun­nel­ler i mør­ket un­der by­en.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.