Fortabt på Born­holm

BT - - TV- GUIDE -

TopGunn mø­der Sø­ren Ra­sted og får in­vi­te­ret sig selv med til som­mer­fest med un­der­hold­nings­bran­chens tun­ge dren­ge på Born­holm; med par­ty­bus, su­per­strip­pe­re og vip- fest, og Oli­ver får ek­stra op­tur, da han op­da­ger, at Ca­ro­li­ne og­så er på øen. Kon­gen står for at ar­ran­ge­re tu­ren, og alt kø­rer som smurt, ind­til bi­len bry­der sam­men på en øde svensk lan­de­vej. Ba­re 80 km fra hjem­me­ba­nen København er dren­ge­ne fortab­te. Der er in­gen ven­ner at rin­ge til, dår­lig mo­bil­dæk­ning, og in­gen aner, hvem TopGunn er.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.